Styrelsen

STYRELSEN 2019

OBS! Årsmötet och val av ny styrelse för 2020 har inte kunnat genomföras p g a corona-pandemin och vi återkommer med nytt datum i oktober.

Ordförande Äwa Johansson, Äwas Naturhälsa

Ledamot och vice ordförande Linda Ljungberg Blochel, Broby Färghall

Ledamot och kassör Jeanette Engqvist, Illumedic AB – RisooPrint

Ledamot, sekreterare och Webb Jeanette Blom, Trädgårdsmästare Blom

Ledamot Åsa Atterfors, Atterfors Consulting AB

Ersättare Line Malmsten, Linekka

Ersättare Kerstin Stiernelöf