Lust – Mångfald – Nytänkande – Kreativitet!

Majorskorna är en marknadsföringskanal som ger dig möjlighet att berätta om dig själv och din produkt. Genom nätverket skapas nya kontakter, du får stöd, inspiration, samarbetspartners, nya arbetstillfällen och nya idéer. Du får även möjlighet att påverka det lokala näringslivet.

Vi har medlemmar i alla branscher, såsom handel, turism, restaurang, konst-& konsthantverk, export, jordbruk, media, kost och hälsa.

Majorskorna ger kunskap, skapar nya affärskoncept, samarbetar med andra nätverk samt driver frågor som är betydelsefulla för medlemmarna. Genom medlemsträffar och möten med inspirerande företag och personer lyfter vi aktuella frågor.