Styrelsen

 

STYRELSEN 2018

Ordförande Äwa Johansson, Äwas Naturhälsa

Ledamot och vice ordförande Linda Ljungberg Blochel, Broby Färghall

Ledamot och kassör Jeanette Engqvist, Illumedic

Ledamot, sekreterare och Webb Jeanette Blom, Trädgårdsmästare Blom

Ledamot Åsa Atterfors, Atterfors Consulting AB

Ersättare Line Malmsten, Linekka

Ersättare Kerstin Stiernelöf