Styrelsen

Styrelse 2017

Ordförande:

Victoria Håkansson, Svensk Fastighetsförmedling

0738-33 05 57, victoria.hakansson@svenskfast.se

Kassör:

Anna Svensson, Svenska kyrkan

0730-91 35 44, anna.k.svensson@svenskakyrkan.se

Sekreterare:

Jeanette Blom, Trädgårdsmästare Blom

0736-22 17 59, jeanette.blom@telia.com

Web:

Åsa Wikberg, Diner 45/LuckyRider

070-669 08 02, asa.wikberg@luckyrider.se

Ulrika Frykestam, DLXA

0733-40 28 81, ulrika@dlxa.se

Åsa Atterfors,

0739-48 92 10, atterfors@yahoo.se

Eva Ryhr Andersson, Föreningen Växtlust Värmland

073-097 5511, ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se