Bli medlem

LUST – MÅNGFALD – NYTÄNKANDE – KREATIVITET

Med dessa ledord vill vi inspirera alla gamla och nya företagsamma kvinnor som bor, verkar eller på annat sätt har anknytning till i Sunne kommun, att bli medlemmar.

Ta del av vårt nyhetsbrev

Du är välkommen till Majorskorna om du är kvinna och är en företagsam person/driver eget företag/har en ledande position i ett företag eller organisation/är på väg att starta ett företag. Skriv ett kort meddelande till vår epost info@majorskorna.se där du berättar lite om dig själv och ditt företag eller din funktion på arbetsplatsen. Uppge också eventuellt företag och gärna ditt telefonnummer.

Medlemsavgiften är 350 kr/år. Betala in avgiften på Bg 5733-3726. Ange ditt namn och epost på meddelanderaden när du betalar.

Önskar du säga upp ditt medlemskap eller har frågor kring medlemskapet, vänligen kontakta oss på info@majorskorna.se.

Har du några frågor? Kontakta gärna ordförande Iréne Henriksson på .